SERVİSLER

PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

PROJE SUNUM VE GÖRSELLEŞTİRME HİZMETLERİ :

2 Boyutlu (2D) Sunumlar (Plan-Cephe-Kesit-Perspektif) (Örnek konulabilir birkaç tane) 3 Boyutlu (3D) Sunumlar (Render-Animasyon-Post Prodüksiyon) (Örnek konulabilir birkaç tane) Maket (Örnek konulabilir birkaç tane)

PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ :

İnşaat sektöründe; yıllardır süregeldiği üzere, proje tasarımı konusunda diğer tasarım ve mühendislik gruplarının ekip yöneticisi mimarlık ofisleridir. Son dönemde, gerek dünyada gerekse Türkiye’de önemi ve gerekliliği kabul gören, “Proje Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri” konusunda da mimarlık ofisleri daha etkin rol almaktadır. Proje Yönetimi’nin görevi aynı zamanda tüm süreç boyunca, maliyet yönetimi ve iş programının da yönetimi olmaktadır. Proje Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri, ideal bir yaklaşımla ele alınacak olursa, avan proje tasarım sürecinden başlayarak, uygulama projelerinin hazırlanması ve uygulamanın tamamlanması aşamasına kadar olan süreçte, yapıların kalite, zaman ve bütçe şekillendirmesinin doğru yapılması için gerekli olan yönetim işini kapsamaktadır. Diğer taraftan, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri, tasarım aşamasından itibaren işe başlayabileceği gibi sadece sahada imalatın başlaması ile de devreye girebilir. Her iki durumda da işverenin projede birden fazla yüklenici ile çalışması ve her bir yükleniciyle ayrı ayrı kontratlar yaparak uygulama yapması söz konusu olabilir. Bu durumda, işverenin yükleniciler arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere bağımsız bir profesyonel proje yönetimini ataması kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır. Firma olarak, konusunda tecrübeli, eğitimli ve deneyimle kazandığı bilgi ve becerilerini proje uygulama işinin gerçekleştirilmesi için kullanan ekiplerimizle yönetmekteyiz. Hâlihazırda mevcut değilse mimari avan, kesin ve uygulama projelerin hazırlanması veya projeleri hazırlayacak uygun firmanın belirlenmesi, Hâlihazırda mevcut değilse, diğer tasarım grupları projelerinin hazırlanması ve koordinasyonu (Statik, Mekanik, Elektrik, Yangın vb.) veya projeleri hazırlayacak uygun firmanın belirlenmesi, Proje şartnameleri ve proje dokümanlarının incelenerek, yüklenici firma/firmaların sorumluluğuna verilecek olan uygulama projelerinin sınıflandırılması ve kapsamının belirlenmesi, İşverene sunulacak Uygulama Projelerinin sunum yönteminin belirlenmesi, İşveren ve tasarım grupları arasında yapılacak toplantıların koordinasyonunun yapılması ve yükleniciye rapor edilmesi, İşveren tarafından talep edilen kontrat dışı ilave ve/veya değişiklik taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, İşverenin talep ettiği ve yüklenici firmanın kabul ettiği, ilave ve değişiklikler hakkındaki ek proje bedel-süre bilgilerinin alınması, değerlendirilmesi ve yüklenici firma yetkilileri ile görüşülüp onay alınması, Yükleniciden onay alınması durumunda, tasarım gruplarının, işverenin taleplerine göre uygulama projelerindeki revizelerini yapmalarını sağlamak ve yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Proje uygulama sürecinde; yüklenici firmanın, uygulamasını yapacağı işlerin sürelerine ilişkin kontrat maddelerinin hazırlanması ve işveren onayının alınması. Yüklenici firmanın, uygulama aşamasında proje ekiplerinden talep ettiği değişikliklerin incelenmesi, (gerekli olduğuna karar verilmesi durumunda) işverene değişiklikler hakkında bilgi verilerek onay alınması ve ilgili proje gruplarının, projelerinde gerekli değişiklikleri yapmalarının sağlanması, As-built projelerinin hazırlanarak nihai imalatların uygulama projeleriyle karşılaştırılmasının yapılması, işverene ve yükleniciye konuyla ilgili raporların sunulması. Teslim ve kesin kabullerin yapılması.