KARİYER

SIA'DA ÇALIŞMAK

SIA, sonuç odaklı bir kariyer deneyimi, işbirliğine dayalı, üretken mimarlık, iç mekân tasarımı imkânı ve heyecan verici projelerden bazıları üzerinde çalışma fırsatı sunuyor.

Mimar (Senior Architect)

SIA, gerçekleştirdiği projelerde, tasarım ve uygulama aşamalarında firmamıza katkı sağlayacak, bünyemize katılmak üzere Mimarlar aramaktadır. İzmir’deki ofisimizde rahat ve samimi bir atmosferde çalışan dinamik ekibimizin parçası olacak, işbirliğine dayalı bir ortamda, farklı tasarım fikirlerine açık projelerimizin gerçekleşmesinde kilit rol oynayacaksınız.

Gerekli Nitelikler

Birincil Sorumluluklar:

 • Çok disiplinli bir şekilde ekibin yönlendirilmesi ve mimari projeler için gerekli düzen ve ayrıntılandırmanın yapılması
 • Çok disiplinli bir şekilde ekibin çalışmalarının koordine edilmesi
 • Müşteri / İş Ortakları ve ekip içi toplantıların koordine edilmesi ve sonuç raporların hazırlanması
 • Proje Müdürü ve diğer disiplinlerle birlikte proje sahasında iş oturumlarının düzenlenmesi
 • Ekip üyelerinin iş yükünün çok aşamalı olarak koordine edilmesi
 • Tüm disiplinlerle proje ve uygulamaya dair detayların gözden geçirilmesi
 • Müşteri / İş Ortakları ile üzerinde anlaşmaya varılan değişikliklerin proje dokümanlarına dâhil edilmesi
 • İhtiyaca göre inşaat sözleşmesi yönetimini sağlamak
 • Gerektiği gibi diğer görevleri yapmak

Genel Nitelikler:

 • Mimarlık alanında lisans diploması
 • 8+ yıllık tecrübe
 • 5+ yıllık ehliyet
 • Microsoft Office ile Deneyim (Word, Excel, Proje Zamanlaması)
 • Güçlü sözlü, yazılı iletişim becerileri ve büyük proje ekipleri üzerinde çalışma deneyimi
 • Üst düzey analitik ve problem çözme becerileri
 • Outodesk Autocad veya Revit'in yeterliliğini kullanma ve ilgili araçlar ve süreçlere aşinalık
 • Grafik sunum becerileri
 • Mimari sözleşme dokümanlarının, spesifikasyonlarının hazırlanması ve düzenlenmesinde deneyim sahibi olmalı
 • İyi planlama becerileri
 • Çalışan kültürümüzün aktif katılımcısı olmaya yönelik bir tutum ve taahhüt şarttır.

Tercih Edilen Nitelikler:

 • Mimarlık Yüksek Lisans derecesi
 • Mimarlar Odasına kayıtlı olma
 • Konut, Ofis, Hastane tasarım ve uygulama alanlarında tecrübe
 • Photoshop, Illustrator, SketchUp veya 3-D Studio Max bilgisi
Başvuru Yap

İnşaat / Yapısal Stajyer (Structural Intern)

SIA, gerçekleştirdiği mimari projelerinde, tasarım ve uygulama aşamalarında yardımcı olması için, bünyemize katılmak üzere İnşaat/Yapısal Stajyerler aramaktadır. İzmir’deki ofisimizde rahat ve samimi bir atmosferde çalışan dinamik ekibimizin parçası olacak, işbirliğine dayalı bir ortamda, farklı tasarım fikirlerine açık projelerimizin gerçekleşmesinde rol alacaksınız. 

Gerekli Nitelikler

Birincil Sorumluluklar:

 • Projelerde, pratik tecrübesine sahip olma konusunda çaba göstermek
 • Standart mühendislik tekniklerini ve prosedürleri uygulamak
 • Teknik detayların ve proje çizimlerinin kontrolünü yapmak, gerekirse uygulama ekipleriyle birlikte toplantılar yaparak farklı önerilerde bulunmak
 • Bir Mimar, Proje Yöneticisi veya diğer profesyonellerin doğrudan denetimi altında gerekli atamaları ve yönlendirmeleri gerçekleştirmek
 • Gerektiği gibi diğer görevleri yapmak

Genel Nitelikler:

 • Şu anda bir lisans veya yüksek lisans Mimarlık/İnşaat Mühendisliği programına kayıtlı olma
 • Ayrıntılara dikkat etme yetisine sahip olmak
 • Güçlü problem çözme ve iletişim becerisine sahip olmak
 • Autodesk AutoCAD bilgisi
 • Temel Microsoft Office becerileri
 • Çalışan kültürümüzün aktif katılımcısı olmaya yönelik bir tutum ve taahhüt şarttır.

Tercih Edilen Nitelikler:

 • Lisans derecesini tamamlamaya en fazla 1 yılı kalmış mimar/mühendis adayları
 • Yüksek lisans derecesini tamamlamaya en fazla 2 yılı kalmış yüksek mimar/mühendis adayları
 • Photoshop, Illustrator, SketchUp veya 3-D Studio Max bilgisi
 • Yerel adaylar güçlü tercih sebebidir
Başvuru Yap

İnşaat Uygulama Yöneticisi (Construction Manager)

SIA, gerçekleştirdiği mimari projelerin uygulama aşamasında firmamıza katkı sağlayacak, deneyimli İnşaat Uygulama Yöneticileri aramaktadır. İzmir’deki ofisimizde rahat ve samimi bir atmosferde çalışan dinamik ekibimizin parçası olacak, işbirliğine dayalı bir ortamda, farklı tasarım fikirlerine açık projelerimizin, uygulama aşamasında kilit rol alacaksınız.

Gerekli Nitelikler

Birincil Sorumluluklar:

 • Aynı anda birkaç proje uygulamasını kontrol ve koordine edebilme becerisine sahip olmak
 • İnşaat denetimlerini gerçekleştirmek ve koordine etmek
 • İş akışı / iş kalitesi kontrollerini yapmak
 • Emniyet / İş güvenliği konusundaki tedbirlerin alınmasını sağlamak, gözlemlemek ve duruma göre iş kabul veya reddini yapmak
 • Temin edilen malzemeleri düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli belgeleri arşivlemek, var ise değişiklikleri rapor etmek, sorunları ilgili kişilere aktarmak ve birlikte çözmek
 • Proje çizimlerini okuyabilmek, şartnameleri anlayabilmek ve proje için yürütülen çalışmaların tüm yönlerini belgelemek
 • Proje Yöneticileri ile işbirliği yapmak
 • Gerektiği gibi diğer görevleri yapmak

Genel Nitelikler:

 • Mühendislik, İnşaat Yönetimi alanında lisans derecesi veya Lise Diploması
 • Lisans mezunları için 5+ yıl İnşaat uygulama konusunda tecrübenin gerçekleştirilmesi ve belgelenmesi
 • Lise mezunları için 10+ yıl İnşaat uygulama konusunda tecrübenin gerçekleştirilmesi ve belgelenmesi
 • 5+ yıllık ehliyet
 • Proje çizimlerini ve teknik özelliklerini okuma, yorumlama yeteneğine sahip olmak ve belgelerdeki tutarsızlıkları görebilmek
 • Tasarım ekipleriyle uyumlu çalışarak, tasarımın bütünlüğünü uygulamaya yansıtmak
 • Güçlü problem çözme, liderlik etme, planlama becerisine sahip olmak
 • Bağımsız olarak ve takımın bir parçası olarak çalışmaya açık olmak
 • Uygulama ekiplerini uygulama sürecinin her aşamasında yönlendirmek, eğitmek
 • Diğer disiplinlerle koordinasyonu sağlamak
 • Çalışan kültürümüzün aktif katılımcısı olmaya yönelik bir tutum ve taahhüt şarttır.
 • Yerel adaylar güçlü tercih sebebidir
Başvuru Yap

İç Mimar (İnterior Designer)

SIA, gerçekleştirdiği iç mekân projelerinde, tasarım ve uygulama aşamalarında firmamıza katkı sağlayacak, bünyemize katılmak üzere İç Mimarlar aramaktadır. İzmir’deki ofisimizde rahat ve samimi bir atmosferde çalışan dinamik ekibimizin parçası olacak, işbirliğine dayalı bir ortamda, farklı tasarım fikirlerine açık projelerimizin gerçekleşmesinde kilit rol oynayacaksınız.

Gerekli Nitelikler

Birincil Sorumluluklar:

 • Projeler için iç mekân tasarım sorumluluğunu üstlenmek
 • Fonksiyonel kurgu ve proje tasarım girdilerini geliştirmek
 • İlgili literatür ve örnek çalışma araştırmalarının yapılması
 • Projeye dair, tasarım kavramları geliştirmek, sözleşme dokümanları üretmek, standartları ve müşteri ihtiyaçlarını yorumlamak
 • İç tasarım planlama-konsept gereksinimlerinin oluşturulması ve planlanması, şartnamelerin hazırlanması ve organizasyonu, inşaat maliyetleri ve yöntemlerinin belirlenerek sözleşmenin hazırlanması, sunulması
 • İç mekân detayları, malzemeleri, renk seçimleri, mobilya seçimleri, aydınlatma tasarımı, mekân planlaması ve detayların hazırlanması
 • Müşteriler ile karşılıklı iletişim içinde tasarımın geliştirilmesi
 • Diğer disiplinlerle koordinasyonu sağlamak
 • Diğer Tasarım üyelerine, Teknisyenlere yardım etmek ve iç tasarım sürecinin her aşamasında yönlendirici olmak
 • Gerektiği gibi diğer görevleri yapmak

Genel Nitelikler:

 • Projeler için iç mekân tasarım sorumluluğunu üstlenmek
 • Fonksiyonel kurgu ve proje tasarım girdilerini geliştirmek
 • İlgili literatür ve örnek çalışma araştırmalarının yapılması
 • Projeye dair, tasarım kavramları geliştirmek, sözleşme dokümanları üretmek, standartları ve müşteri ihtiyaçlarını yorumlamak
 • İç tasarım planlama-konsept gereksinimlerinin oluşturulması ve planlanması, şartnamelerin hazırlanması ve organizasyonu, inşaat maliyetleri ve yöntemlerinin belirlenerek sözleşmenin hazırlanması, sunulması
 • İç mekân detayları, malzemeleri, renk seçimleri, mobilya seçimleri, aydınlatma tasarımı, mekân planlaması ve detayların hazırlanması
 • Müşteriler ile karşılıklı iletişim içinde tasarımın geliştirilmesi
 • Diğer disiplinlerle koordinasyonu sağlamak
 • Diğer Tasarım üyelerine, Teknisyenlere yardım etmek ve iç tasarım sürecinin her aşamasında yönlendirici olmak
 • Gerektiği gibi diğer görevleri yapmak
 • İç Mimarlık lisans derecesi
 • 5+ yıllık tecrübe
 • 5+ yıllık ehliyet
 • Autodesk AutoCAD ve Photoshop bilgisi
 • Güçlü sözlü, yazılı iletişim becerileri ve büyük proje ekipleri üzerinde çalışma deneyimi
 • Microsoft Office ile Deneyim (Word, Excel, Proje Zamanlaması)
 • Çalışan kültürümüzün aktif katılımcısı olmaya yönelik bir tutum ve taahhüt şarttır.

Tercih Edilen Nitelikler:

 • İç Mimarlık Yüksek Lisans derecesi
 • Konut, Ofis, Hastane tasarım ve uygulama alanlarında tecrübe
 • Photoshop, Illustrator, SketchUp veya 3-D Studio Max bilgisi
Başvuru Yap

Stajyer Mimar (Intern Architect)

SIA, gerçekleştirdiği mimari projelerinde, tasarım ve uygulama aşamalarında yardımcı olması için, bünyemize katılmak üzere Stajyer Mimarlar aramaktadır. Eğitiminizi sınıf dışına çıkarmaya hazırsınız? Ekibimizin yanında çalışmaya hazır, çalışkan, yetenekli öğrencileri arıyoruz.  İzmir’deki ofisimizde rahat ve samimi bir atmosferde çalışan dinamik ekibimizin parçası olacak, işbirliğine dayalı bir ortamda, farklı tasarım fikirlerine açık projelerimizin gerçekleşmesinde rol alacaksınız.

Gerekli Nitelikler

Birincil Sorumluluklar:

 • Projelerde, pratik tecrübesine sahip olma konusunda çaba göstermek
 • Bir Mimar, Proje Yöneticisi veya diğer profesyonellerin doğrudan denetimi altında beklentilere cevap verme
 • Mimari tasarım sürecine katılmak ve alternatif çözümler, sunum yöntemleri geliştirmek
 • Teknik detaylar ve proje çizimlerinin tamamlanması için katkı sağlamak ve üretim personelleri ile işbirliği yapmak
 • Gerektiği gibi diğer görevleri yapmak

Genel Nitelikler:

 • Şu anda bir lisans veya yüksek lisans Mimarlık programına kayıtlı olma
 • Ayrıntılara dikkat etme yetisine sahip olmak
 • Güçlü problem çözme ve iletişim becerisine sahip olmak
 • Autodesk AutoCAD ve Photoshop bilgisi
 • Temel Microsoft Office becerileri
 • Çalışan kültürümüzün aktif katılımcısı olmaya yönelik bir tutum ve taahhüt şarttır

Tercih Edilen Nitelikler:

 • Lisans derecesini tamamlamaya en fazla 1 yılı kalmış mimar adayları
 • Yüksek lisans derecesini tamamlamaya en fazla 2 yılı kalmış yüksek mimar adayları
 • Photoshop, Illustrator, SketchUp veya 3-D Studio Max bilgisi
 • Yerel adaylar güçlü tercih sebebidir
Başvuru Yap
“SIA olarak öncelikle, mimarlığa anlam ve değer katma gerekliliğine inanıyoruz. Farklılıkların, olumlu yönde değişime, yeni fikirlere ilham vereceğini ve küçük ayrıntıların büyük başarılar getireceğini düşünüyoruz. Projelerimizin başarısı ve uygulamalarımızın kalitesinin, birlikte çalışmakta olduğumuz ekibimizin kalitesiyle doğru orantılı olduğunu biliyoruz. SIA’daki herkes yaptıkları işlerde uzman kişilerden oluşmaktadır. SIA olarak, samimiyet, açıklık, fırsata inanıyoruz ve potansiyel tüm ekip üyelerini birlikte büyümek ve gelişmek için bizimle çalışmaya teşvik ediyoruz.”

Aramıza katılmak için tıklayın