HAKKIMIZDA

“SIA, mimarlık sanatının ana unsuru olan “mekân” olgusunun ideal oluşumunu temel alan bir yaklaşım ile çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.”

SIA Mimarlık A.Ş; 2008 yılında İzmir’de kurulan A Plus Mimarlık firmasının zaman içerisinde gelişen, artan müşteri portföyüne, daha geniş kapsamda doğru hizmeti sunabilmek, mesleki gelişim, birikim ve deneyimlerini profesyonel kadrosu ile daha etkin bir şekilde paylaşabilmek amacıyla 2015 yılında Yüksek Mimar Serdar Işık tarafından İzmir’de kurulmuştur. SIA, tamamlamış olduğu çok sayıdaki bölgesel ve ulusal projede, farklı ölçeklerdeki kentsel planlama, mimari, iç mimari, peyzaj ve diğer alt disiplinler gibi ana unsurların bir bütün olarak değerlendirerek öznel, tasarım odaklı, çevreye uyumlu ve katkı sağlayıcı olmayı hedeflemektedir.

SIA Mimarlık, bu yaklaşımlarını geniş faaliyet alanı skalası içerisinde olan büyük ölçekli kentsel proje tasarımlarından, küçük ölçekli mimari obje tasarımlarına kadar yansıtmayı amaçlamaktadır. Ön konsept (Avan Proje) aşamasından başlayarak, mekân tasarımlarının hazırlanması, sunulması ve malzeme seçimleri süreçleri, mimari görselleştirme programları ve profesyonel kadromuz ile desteklenmektedir. Özellikle çalışma (Ofis) ve yaşam (Konut) mekânları üzerine uzmanlaşan firmamız, mimari proje, tasarım ve danışmanlık hizmetleri dışında sürecin devamlılığını sağlamak ve mekândan beklentinin karşılanması amacıyla, üretim-uygulama süreçlerinde de hizmet vermektedir. Bu süreçte ise hedeflenen ideal mekân deneyiminin sağlanmasının ancak kullanıcı merkezli, karşılıklı kesintisiz etkileşimli diyalog ile mümkün olabileceğini düşünmekteyiz.