SERVİSLER

İÇ MİMARİ PROJE TASARIM ve UYGULAMA HİZMETLERİ

Teknik Şartname, Keşif Özeti ve Metrajların Hazırlanması :

Mimari uygulama projesi dışında, işveren -kişi veya kurum- tarafından ayrıca talep edilebilen yüklenici hizmetleri ve/veya mimari uygulamalara dair ilgili malzeme ve imalatların tanımlandığı teknik şartnamelerin, keşiflerin hazırlandığı aşamadır.

As-Built (Yapıldı) Projelerinin Hazırlanması :

Uygulaması tamamlanmış (yakın veya geçmiş zamanda) veya tamamlanmak üzere olan yapıların, hâlihazırda bulunan “Mimari Uygulama Projesi’nden” hareketle imalat sonrasına kadar yapılmış tüm değişikliklerin, eklemelerin ve/veya yapılmamış imalatların tespit edildiği projeler hazırlanmaktadır.