SERVİSLER

MİMARİ TASARIM ve UYGULAMA PROJELERİ HİZMETLERİ

Ana Tasarım Kriterlerinin ve Mekânsal Kurgunun Belirlenmesi :

Uygulaması tamamlanmış (yakın veya geçmiş zamanda) veya tamamlanmak üzere olan yapıların, hâlihazırda bulunan “Mimari Uygulama Projesi’nden” hareketle imalat sonrasına kadar yapılmış tüm değişikliklerin, eklemelerin ve/veya yapılmamış imalatların tespit edildiği projeler hazırlanmaktadır.

Taslak Projelerin Hazırlanması (Draft) :

Belirlenen ana tasarım kararları ve ihtiyaç programı doğrultusunda mekânların birbirleriyle ilişkileri, boyutları ve şekillerinin alternatifli olarak çalışıldığı mimari etütler aşamasıdır. Bu aşamada, tasarımı yapılan mekânların işveren tarafından net bir şekilde algılanmasını sağlamak amacıyla, karşılıklı etkileşim içerisinde, plan-kesit-cephe ve 3 boyutlu görsel sunumlar yapılmaktadır.

Mimari Avan Projelerin Hazırlanması (Tender) :

Mimari projenin ana hatlarının işverenle –kişi veya kurum- kesinleştirilmesinden sonra, uygulamaya yönelik teknik detayların belirlenmesi ve ilgili yönetmeliklere ( Belediye, Bakanlık v.s) uygun hale getirilmesi aşamasıdır. Bu süreç de diğer tasarım ve mühendislik birimlerinin (Statik, mekanik, elektrik, peyzaj v.s.) görüşleri alınmaktadır.

Tasarım ve Mühendislik Ekipleri Organizasyonu :

Projede yer alacak tüm tasarım ve mühendislik ekipleri (mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj, yangın vb) yeterlilik şartlarını sağlayıp sağlamadıklarına bakılarak belirlenir ve gerekli yasal sözleşmeler hazırlanır. Belirlenen program doğrultusunda, işverenin de katılımıyla ekiplerin tasarım kriterleri doğrultusunda uyum içinde ve koordineli olarak çalışmalarını paylaşacakları toplantılar düzenlenir. Bu koordinasyon toplantılarında, mekânlarda ve yapıda işlevsel ve teknik anlamda kullanılacak tüm malzemeler ve yapı elemanları detaylı olarak belirlenir. Sistem detaylarına ve nokta detaylarına kararlar verilerek gerekli çizimler hazırlanır. Sonuç olarak; tasarım ve mühendislik birimlerinin öngördüğü teknik mekânlar ile ilave ve değişiklik talepleri, Mimari Uygulama Projeleri’ne aktarılır.